Välkommen till SCBs seniorförenings hemsida
 
SCBs seniorförening är en förening för oss som tidigare i livet haft vårt arbete hos den statliga myndigheten Statistiska centralbyrån. Den här hemsidan är främst tänkt att vara ett forum för oss som är med i föreningen.

 

SCBs seniorförening i Stockholm

SCBs seniorförening i Örebro